Cavalli (Iron From the Moorland Friends) Op de Meijer show Beste Jeugd hond

Cavalli (Iron From the Moorland Friends) Op de Meijer show Beste Jeugd hond NL Jeugd kampioen,
CAC BOB en 3e best in groep 7