Twee kennels hebben zich weten samen te smelten.
Op dit adres worden zowel Gordon setters uit de kennel From the Moorland Friends
als ook Engelse setters uit de Vanquish kennel gefokt.

Yolanda en ik hopen samen veel vreugde en plezier te halen uit onze gezamenlijke passie.
Wij zullen samen op veel shows beiden rassen gaan vertegenwoordigen.

Groetjes Leon & Yolanda.